Regulament oficial al concursului CIVIC AVENGERS

 

Organizatorii prezentului concurs sunt:

– Asociația Platforma Inițiativa România, persoană juridică cu sediul în București, strada Gala Galation nr 55A, sector 1, înregistrată în Registrul Asociaților cu numărul 27634/299/2016, CIF 36327705 și

– Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, persoană juridică cu sediul în Sofia, Bulgaria, Bvd. Bulgaria nr 51B, cod fiscal 000682490, 

denumite in continuare “Organizatorii”.

Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului potrivit celor menționate mai jos (denumit in continuare „Regulament”). Regulamentul este întocmit și va fi făcut public prin vizitarea site-ului www.onceinromania.ro.

Organizatorii își rezervă dreptul de a opri Concursul în orice moment, de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de schimbări să intre in vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul ww.onceinromania.ro.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica termenul-limită pentru înscrierea participanților, cu condiția să anunțe în prealabil acest lucru pe onceinromania.ro.

  1. Perioada de desfășurare a concursului:

Concursul se desfașoară în perioada 18 octombrie09 decembrie 2018.

Competiția se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții.

Perioada de înscriere a participantilor este între 08 – 17 oct 2018.
Organizatorii permit si înscrierea de participanți după începerea concursului, aceștia asumându-si posibilitatea de a recupera punctajul aferent obiectivelor etapelor anterioare, necesar calificării in clasamentul final al concursului.   
Între 29 octombrie – 08 decembrie va avea loc perioada de jurizare. Câștigătorii vor fi anunțati pe site-ul oficial pe data de 08 decembrie.

Câștigătorii vor fi anunțați și premiați și în cadrul Galei Anticorupție, evenimentul final al proiectului major, pe data de 01 februarie 2019 unde sunt invitați toți participanții la concurs.

III. Condiții de participare

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, care au împlinit vârsta de 16 ani până la data de 18 octombrie 2018, care au domiciliul stabil în România.

Nu pot participa la acest concurs membrii Asociației Inițiativa România, membrii Fundației Friedrich

Naumann pentru Libertate, membrii redacției Vice România, precum și rudele și afinii acestora, până la gradul IV inclusiv.

Pentru ca participarea să fie considerată validă, participanții trebuie sa se înscrie pe platforma online a concursului pana la data de 17 octombrie 2018 respectând condițiile prezentate in paragraful anterior si completându-si formularul de înscriere ca jucător de pe site – …    
Concursul presupune realizarea obiectivelor de etapa anunțate in prealabil de Organizatori, astfel acumulând in schimb puncte care sa le determine poziția in clasamentul final al concursului.  
Fiecare participant trebuie să completeze formularul de înscriere, fapt care implică acceptarea Regulamentului.

Formularul este disponibil pe site în secțiunea .

IV. Mecanism, reguli si condiții de înscriere

Concursul se va desfășura pe parcursul a 6 etape săptămânale, pe care Organizatorii le vor anunța in prealabil, cu teme, obiective, punctaj si posibile premii de etapa.
Participanții vor avea de îndeplinit obiectivele de etapa anunțate, acumulând in schimb puncte care sa-i poziționeze in clasamentul final.
In caz de egalitate in clasamentul final, Organizatorii vor putea anunța o probă suplimentară de baraj pentru departajarea câștigătorilor premiilor finale.
Înscrierea participanților se face individual, ca persoană fizică, nu ca echipă/grup sau persoană juridică.
Fiecare participant răspunde personal cu privire la modul in care participa si își atinge obiectivele, Organizatorii nepermițând acte, fapte sau demersuri care sa contravină legislației in vigoare din Romania. In cazul in care un participant va face ceva indecent sau ilegal pentru atingerea unui obiectiv, Organizatorii își rezerva dreptul de a-l scoate din concurs si descalifica.

V. Jurizare si premii

Organizatorii vor anunța înainte de începerea etapelor concursului punctajul disponibil participanților, ca si premiile de etapă aferente.
Punctele acumulate de fiecare participant vor fi prezentate pe parcursul concursului într-un clasament general, actualizat după fiecare etapă si publicat pe site în secțiunea …  
Premiul cel mare al concursului constă in invitația / ocazia de a participa la „O discuție la o cafea cu Președintele României”.    
oferit de Inițiativa România și Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate.

Data si ora exacta a evenimentului in care constă premiul cel mare va fi stabilita si comunicata de către Organizatori câștigătorilor ulterior.
Organizatorii își rezerva și dreptul de a reveni cu reguli speciale de protocol cu privire la desfășurarea si participarea la evenimentul in care consta premiul cel mare.    
Fondul total de premiere este de X.000 EUR, urmând ca, în funcție de realizările obiectivelor de etapă, organizatorii să ofere si alte premii, în afară de marele premiu.

VI. Înștiințarea câștigătorilor

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe 08 decembrie 2018 pe site-ul oficial al concursului, iar autorii acestor proiecte vor fi contactați individual prin intermediul adreselor de email furnizate pentru a fi invitați și la Gala finală de premiere.

 

VII. Protecția datelor cu caracter personal

Prin participarea la Concurs, participanții își exprimă consimțământul expres și neechivoc pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, telefon, email) de către Organizator în scopul:

validării, acordării și trimiterii premiilor către câștigători;

Datele personale ale participanților sunt confidențiale și vor fi folosite doar pentru funcționarea normală a Concursului. Organizatorul va dezvălui o parte din datele personale colectate, respectiv nume, prenume, exclusiv societăților afiliate și/sau partenerilor contractuali, în scopul utilizării acestor date în activitățile de promovare aferente Concursului (televiziune, radio, presă, alte materiale tipărite).

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și

prenumele, localitatea în care domiciliază și fotografia lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către organizator în diverse materiale de presă, audio, video, fără niciun fel de plată aferentă.

VIII. Taxe și impozite

Veniturile obținute din premiu de către câștigători în cadrul Concursului, în bani și/sau în natură, sunt brute și se supun impozitelor în vigoare în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătura cu premiul câștigat sunt și rămân în sarcina exclusivă a câștigătorului.

IX. Dispoziții finale

Participarea la concurs presupune acceptarea implicită a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit pe pagina web a organizatorilor:

www.onceinromania.ro/page.

Detalii se pot obține la numărul de telefon 0752.548.554 între orele 10:00 – 18:00 de luni până vineri, precum și pe adresa de email contact@initiativaromania.ro, cu subiectul Civic Avengers.

Organizatori:

Asociația Inițiativa România

Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate

 

Spread the love
Sari la bara de unelte